Všeobecné obchodné podmienky
eshop.monetacassovia.skČLÁNOK I.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 


ČLÁNOK II.

OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA, ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 


ČLÁNOK III.

DODACIE PODMIENKY

 


ČLÁNOK IV.

KÚPNA CENA, PLATBY

 

  1. bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa
  2. vkladom na účet prevádzkovateľa


ČLÁNOK V.

ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, VRÁTENIE ALEBO VÝMENA TOVARU

 


ČLÁNOK VI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 


ČLÁNOK VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Prevádzkovateľ a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Platnosť od 1.6.2016

 Vytlačiť