Replika mince 10 Kčs 1992 v striebre, zlate a patine - Alois Rašín.

Začiatkom mája 1992 boli vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 130/1992 Zb. vydané do obehu bronzové mince 10 Kčs s portrétom A. Rašína. Autorkou návrhu lícnej strany mince je akademická sochárka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Je na nej vpravo štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a nad ním skratka názvu štátu „ČSFR“. Od štátneho znaku vľavo je označenie hodnoty číslom „10“. Pod označením hodnoty a štátnym znakom je v jednom riadku skratka „Kčs“ a letopočet „1992“. Autorkina značka „JTS“ je umiestnená pod letopočtom.

Čítať ďalej >>>

 Vytlačiť